Energioptimering

Styrk virksomhedens økonomi gennem energimæssige forbedringer

Uanset hvilen type virksomhed, du har, så har de energiforbrugende installationer en vigtig rolle i hverdagen – mange steder indgår de endda som et uundværligt element i virksomhedens aktiviteter. Samtidig er installationerne ofte ensbetydende med et stort forbrug og dermed store omkostninger. Derfor er det en god idé at forholde sig aktivt til virksomhedens energiforbrugende installationer – for der kan være meget at spare.

Vores vigtigste opgave: Besparelser og driftsoptimering

Vi hjælper med besparelserne. Faktisk ser vi det som vores vigtigste opgave at rådgive om og implementere energimæssige løsninger, der både giver virksomhederne en grønnere profil og samtidig sikrer besparelser og driftsoptimering – og dermed forbedret bundlinje!

Energioptimering

Sikring af den bedst mulige energiudnyttelse eksempelvis gennem udnyttelse af overskudsvarme.

Ressourcebesparelser

Besparelser gennem brug af ny teknologi – eksempelvis gennem udskiftning af el-motorer, termostater, ventilation, isolering, energisparepumper, berøringsfrie armaturer m.fl.

Øget driftssikkerhed – stop for dyre driftsstop

Sikring mod dyre nedbrud og driftsstop gennem løbende overvågning/service på dine energiforbrugende installationer.

Renovering eller helt nyt

Uanset om vi, på baggrund af vores tjek i virksomheden, anbefaler renovering af eksisterende anlæg eller udskiftning til nyt, så følger vi anbefalingen til dørs.

Vi klarer hele processen

Vi klarer projektet fra rådgivning over projektering til det færdige anlæg står monteret og indreguleret og den efterfølgende service og vedligehold.

Energioptimering i alle brancher

Vi udfører energioptimering for virksomheder inden for alle brancher – alle steder kan der hentes besparelser og betydelige gevinster. Vores erhvervskunder er beliggende i Ballerup og hele Storkøbenhavnsområdet samt på Midt- og i Nordsjælland.

Læs også om: